Auteurs

Fijn dat je belangstelling hebt in wat Manuscript Digest voor jou kan betekenen.

Manuscript Digest biedt je de mogelijkheid om jouw manuscript onder de brede aandacht van uitgevers, media en andere belangstellenden te brengen. De werkwijze is als volgt. Wanneer je wilt dat jouw manuscript op Manuscript Digest vermeld wordt dan stuur je een synopsis van je manuscript van maximaal 200 woorden plus een stijlvoorbeeld van je manuscript van eveneens maximaal 250 woorden in. Dat stijlvoorbeeld dient letterlijk uit jouw manuscript overgenomen te worden. Welk deel dat is bepaal jezelf.

Op grond van jouw inzending beoordeelt de redactieraad van Manuscript Digest of jouw manuscript voldoende potentie en kwaliteit heeft om vermeld te worden.

De leden van de redactieraad werken vanuit de anonimiteit om volledige objectiviteit te waarborgen. Komt jouw manuscript door de selectie dan ontvang je per e-mail daarover bericht. Geen bericht betekent dat jouw manuscript niet door de selectie is gekomen.  Aan het inzenden van de synopsis en het stijlvoorbeeld van jouw manuscript zijn géén kosten verbonden, ook niet wanneer je geselecteerd bent. Een geselecteerde manuscript synopsis blijft een jaar vermeldt op Manuscript Digest.

Wanneer inzenden?

Manuscript Digest verzoekt je uitdrukkelijk om je manuscript synopsis met stijlvoorbeeld pas in te sturen wanneer je er zelf volledig van overtuigd bent dat je manuscript voldoende kwaliteit heeft. Deel je manuscript met je omgeving en vraag hen om hun oordeel. Te vaak houden auteurs hun manuscript angstvallig voor zichzelf. Beter niet doen. Het oordeel van anderen kan je helpen verbeteringen aan te brengen of je tot het besef laten komen dat je manuscript misschien toch nog niet die kwaliteit heeft om mogelijk uitgegeven te worden. Sta je echter voor de volle honderd procent achter je werk, stuur dan je manuscript synopsis plus stijlvoorbeeld naar Manuscript Digest.

Manuscripten kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

Inzendingen worden geplaatst op volgorde van binnenkomst en selectie. Ga voor het insturen van je manuscript synopsis naar Inzenden en volg de instructies.

De redactie van Manuscript Digest behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs het volledige manuscript op te vragen.

Proefschriften

Samenvattingen van proefschriften worden zonder meer gepubliceerd. Het volledige proefschrift kan echter door de redactie worden opgevraagd.

Reacties Belangstellenden

Wanneer Belangstellenden via jouw code kenbaar maken dat ze met jou in contact willen treden, dan zal Manuscript Digest dat verzoek aan jou doorgeven. Jij bepaalt zelf of je met de Belangstellende in contact treedt. Manuscript Digest zal nooit jouw contactgegevens aan derden doorgeven.