Inzenden

Wanneer je wilt dat jouw manuscript op Manuscript Digest vermeld wordt dan stuur je een synopsis van je manuscript in van maximaal 350 woorden plus een stijlvoorbeeld van je manuscript van eveneens maximaal 350 woorden. Dat stijlvoorbeeld dient letterlijk uit jouw manuscript overgenomen te worden. Welk deel dat is bepaal jezelf.

Komt jouw manuscript door de selectie dan ontvang je per e-mail daarover bericht. Geen bericht betekent dat jouw manuscript niet door de selectie is gekomen.

Manuscript Digest behoudt zich het recht voor om van een geselecteerde manuscript synopsis het feitelijke manuscript ter controle op te vragen.

Manuscript Digest verzoekt je uitdrukkelijk om je manuscript synopsis met stijlvoorbeeld pas in te sturen wanneer je er zelf volledig van overtuigd bent dat je manuscript voldoende kwaliteit heeft. Deel je manuscript met je omgeving en vraag hen om hun oordeel. Te vaak houden auteurs hun manuscript angstvallig voor zichzelf. Beter niet doen. Het oordeel van anderen kan je helpen verbeteringen aan te brengen of je tot het besef laten komen dat je manuscript misschien toch nog niet die kwaliteit heeft om kans te maken uitgegeven te worden. Sta je echter voor de volle honderd procent achter je werk, stuur dan je manuscript synopsis plus stijlvoorbeeld naar Manuscript Digest.

Hoe in te zenden

Manuscript Digest gebruikt om veiligheidsredenen geen upload service voor het insturen van je synopsis plus stijlvoorbeeld.

Stuur je manuscript synopsis plus stijlvoorbeeld als Word document naar redactie@manuscriptdigest.nl. Vermeldt daarbij de titel en het aantal woorden van je manuscript en de rubriek waaronder het zou moeten vallen. Vermeldt verder je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Geef tevens aan onder welke naam je bij plaatsing vermeld wilt worden. Dat kan ook onder Anoniem. Elke plaatsing krijgt een eigen codenummer.