Managementboeken

 

Titel: Mens & Werk     Aantal woorden: 8.102     Auteur: Anoniem     Datum:  31-07-2023     Code: 020227

Synopsis

Mens & Werk zet op een gestructureerde wijze de belangrijkste basisbegrippen voor doeltreffend leidinggeven op een rij, waarbij de nadruk ligt op het exploreren, ontwikkelen en optimaliseren van talenten bij medewerkers.

Mens & Werk geeft een overzicht en samenvatting van de in de literatuur vermelde praktische richtlijnen die onmiddellijk binnen de eigen organisatie in praktijk gebracht kunnen worden. Deels door dingen te doen die je waarschijnlijk al weet, maar waarvan de onderlinge verbanden misschien niet helemaal duidelijk zijn, deels door een iets andere visie, over hoe je het beste uit je medewerkers en de organisatie kunt halen. Mens & werk is een nuttig instrument om mensen en organisaties beter te maken.

De vier Kerntaken

Kerntaak 1: De juiste medewerker selecteren                                                                   Kerntaak 2: Verwachtingen duidelijk maken

a. Kennis in hoeverre je iemand kan veranderen                                                              a. Het vermogen om nauwkeurige prestatieverwachtingen vast te stellen

b. Het verschil weten tussen talent, kennis en vaardigheden                                           b. Functievereisten en wanneer een eigen stijl

c. Welke kandidaten kunnen worden aangetrokken                                                         c. De medewerker in staat stellen zijn werk goed te kunnen doen

d. Welke vragen te stellen om zicht te krijgen op talent

Kerntaak 3: De medewerker motiveren                                                                             Kerntaak 4: Ontwikkeling en begeleiding

a. Transformatie van medewerkers                                                                                    a. De zin van promotie, wanneer werkt promotie contraproductief

b. In staat zijn elke medewerker te motiveren                                                                  b. Creëer toppers in elke functie

c. Aan wie besteedt je tijd, en hoe doe je dat                                                                  c. Het belang van employability

d. Niemand is volmaakt, hoe maak je daarvan een positief punt                                   d. Waarom feedback gesprekken?

e. Het verschil tussen een afwezig talent en een zwak punt                                            e. Hoe bij functieverlies toch een goede verstandhouding bewaren

Stijlvoorbeeld

Aan wie besteed je tijd en hoe doe je dat?

Noteer eens de namen van je meest productieve medewerkers aan de linker kant van een velletje papier, waarbij de productiefste bovenaan staat en de minst productieve onderaan. Vervolgens plaatst je de namen van de medewerkers aan wie je de meeste tijd besteed aan de rechter kant, beginnend met de meeste tijd bovenaan en de minste onderaan. Verbind nu dezelfde namen met elkaar. Horizontale lijnen tussen dezelfde namen duiden op een uitgebalanceerd persoonlijk management. Schuine lijnen duiden op onbalans, hoe schuiner de lijn hoe meer onbalans in de werkrelatie. Je investeert dan teveel tijd in de zwakke broeders en te weinig tijd in je beste medewerkers.

In het algemeen besteden leidinggevenden de meeste tijd aan hun minst productieve medewerkers. Die aandacht bestaat voornamelijk uit instrueren en controleren. Rond je productiefste medewerkers zal het dus meestal stil zijn, terwijl de zwakken alle aandacht krijgen. In deze situatie begint onbewust het ‘verval’ van je organisatie. De goeden voelen zich verwaarloosd en presteren niet meer dan nodig, terwijl de zwakken, ondanks alle aandacht, de prestaties van je beste medewerkers toch niet zullen evenaren. Geen aandacht, voor je beste medewerkers is dodelijk voor hun motivatie. Het zegt eigenlijk, hoe beter jouw prestaties zijn hoe minder aandacht jij van mij krijgt. Dat is een negatieve boodschap.